Remington – Omniblade

Vardagligstyling
Hudnäraresultatpå 0,15mm*, 100% Vattentät
För våt-ochtorrakning, Skapaflerastilar
4 medföljandekammar(1, 2, 3, 5mm)
Öron-nästrimmermed kammar, 5 årsbladgaranti**